පරිශීලක අත්පොත්(manuals)

Manualslib

පරිගණක,ප්‍රින්ටර්,ස්මාර්ට්ෆෝන් යනාදී නොයෙක් උපකරණ ලක්ෂ ගණනකගේ පරිශීලක අත්පොත් හෙවත් මැනුවල්ස් මෙම වෙබ් සේවය හරහා සොයාගන්නට පුළුවන.දැනට ලොව ඇති දැවැන්තම ඔන්ලයින් මැනුවල් ලයිබ්‍රිය මෙයයි.

මෙතනින් පිවිසෙන්න.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s