උසස් අධ්‍යාපනික වෙබ් අඩවිය

ඛාන් ශාස්ත්‍රාලය (Khan Academy) යනු  ඉංග්‍රීසි උසස් අධ්‍යාපනික සළරූ වලින් යුතු වෙබ් අඩවියකි. ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, සංයුක්ත ගණිතය ආදීවූ උසස් පෙළ හා විශ්ව විද්‍යාලයීය මූලික මට්ටම තෙක් මනාව අවබෝධ කරගැතිහැකි පරිදි පාඩම් මාලා ඉදිරිපත් කෙරේ. ඔබ ඉගෙනගන්නා සෑම මෙහොතක ම ඒ සඳහා ලකුණු හිමිවන අතර උගත් දේ සඳහා අභ්‍යාස කොට තවත් ලකුණු (points) ලබාගත හැක. ඉන් ඔබගේ ශිෂ්‍ය තත්‍වය උසස් කරනු ලබයි. එසේ ම ඔබ අධ්‍යාපනයේ රැඳී සිටි කාලයට අනුරූපව පළඳනා ද පිරිනැමේ.
මෙහි සිංහල භාෂා උපසිරැසි හා හඬකැවීම් සිදුකිරීමට ඕනෑම පරිත්‍යාගශීලියෙකුට අවස්ථාව තිබේ. ඒ සඳහා එමපරිවර්තන සංසදයට එක්වීමෙන් හාමෙම සබැඳියට පිවිසීමෙන් වැඩි විස්තර දැනගත හැක.

උපුටාගැනීම –www.edulanka.lk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s